16 januari 2019
  • In de zorg

Zorg om zorg in Nederland (4 februari 2019)

Sinds de eerste en tweede Zorg om Zorg-bijeenkomsten in 2017, is er meer aandacht en ook veel gebeurd voor achterstandsproblematiek. De aangepaste...
07 januari 2019
  • In de wijk

Sportevenementen voor kinderen worden gezonder

Door zelf te sporten en door sportevenementen te bezoeken worden mensen geïnspireerd tot een gezonde leefstijl. De ondertekenaars van het Convenant...
07 januari 2019
  • In de zorg
  • In de wijk
  • Op het werk

Conferentie Taal & Gezondheid Fryslân

Eén op de negen inwoners van Noord-Nederland heeft problemen met lezen en schrijven. Het hebben van een lage taalvaardigheid  heeft grote invloed op...