13 augustus 2018
  • In de zorg
  • In de wijk

De Buurtsportcoach: verbinding met het sociaal domein en de zorg

Hoewel dé buurtsportcoach volgens Marloes Aalbers van Kenniscentrum Sport niet bestaat, verzorgt ze er op 12 september tijdens het Congrestival...
07 augustus 2018
  • In de zorg
  • In de wijk
  • Op het werk
  • Op school

In de regio gebeurt het: de kracht en impact van regionale netwerken

Binnen Alles is Gezondheid… worden steeds meer regionaal opererende netwerken opgericht, waarin het bedrijfsleven, zorgprofessionals,...
02 augustus 2018
  • In de wijk
  • Op het werk

De Leefplekmeter: wat vind je van je leefplek?

De Leefplekmeter helpt om een buurt, wijk, dorpskern of ander gebied te beoordelen. De bedoeling van de Leefplekmeter is om de positieve en negatieve...