30 november 2015
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk
 • Op school

Participatiedebat 2015: van los zand kastelen bouwen

Tijdens het debat houdt Marijke Vos, voorzitter van MOgroep, een vurig pleidooi voor extra investeringen in de ondersteuning van burgers. Want alleen...
27 november 2015
 • Bescherming

24baby.nl is Website van het Jaar

Door samen te werken met professionals is 24Baby een betrouwbare bron in een levensfase waarin veel vragen en onzekerheden voorkomen. De meest...
26 november 2015
 • Bescherming

Buurtbewoners zelf plek laten kiezen om boom te planten

Daphne Schmidt van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK): “Burgers kennen hun omgeving. Zij weten waar pas bomen gekapt zijn, waar een braakliggend...
25 november 2015
 • Op school

Kick-off symposium De gezonde basisschool van de toekomst

Nina Bartelink, onderzoeker van de universiteit Maastricht: “Ik hoop dat we na vier jaar kunnen aantonen dat kinderen op deze scholen gezonder zijn...
25 november 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk

Preventieconferentie zet positieve gezondheid in hogere versnelling

Wie anders dan Machteld Huber kan beter over positieve gezondheid vertellen? “Zieke mensen hebben óók gezondheidspotentieel,” legt ze uit. “En door...
24 november 2015
 • Op school

Alles is gezondheid... stelt voor: nieuwe partner Steunpunt Smaaklessen Wageningen UR

Sinds 2006 ontwikkelt en coördineert het Steunpunt Smaaklessen het lesprogramma Smaaklessen met een bereik van meer dan 4000 basisscholen. “Wij...
24 november 2015
 • Bescherming
 • In de wijk

Maak nader kennis met nieuwe partner D-Support

“Als een kind diabetes krijgt, betekent dat niet alleen een grote verandering voor het kind zelf, maar ook voor het gezin waarin het kind opgroeit,”...
24 november 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk
 • Op school

Gezonde coalities voor een gezonde leefstijl

“Gezonde mensen ervaren een hoger welbevinden, participeren meer en beter in de samenleving en doen minder beroep op de zorg dan mensen die minder...
20 november 2015
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk

Nieuw Alles is gezondheid…-regionetwerk in Noord-Nederland

Met de regionale aanpak wil Alles is gezondheid… er voor zorgen dat regio’s extra inzetten om hun specifieke gezondheidsproblemen aan te pakken....
19 november 2015
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk
 • Op school

Netwerk Alles is gezondheid... weer uitgebreid met acht partners

UMCG bevordert met SamenOud in zelfmanagement voor thuiswonende ouderen (75+) en slaat een transmurale zorgbrug met "Hospital@Home".GGD Fryslãn wil o...

Pagina's