31 juli 2015
 • Bescherming
 • In de zorg

Meer bewegen voor ouderen zorgt voor gezondheidswinst

Dr. Elaine Murtagh van de universiteit van Limerick onderzocht de beweegpatronen en de intensiteit van bewegen van bijna 5000 Ieren ouder dan 60 jaar...
31 juli 2015
 • Bescherming
 • Op school

Makkelijk overstappen op drinkwater voor scholen met JOGG-website

Als water drinken de norm wordt, draagt dit enorm bij aan het gezond gewicht van leerlingen. Want weliswaar ogen de pakjes drinken heel erg...
30 juli 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk
 • Op school

Voorlichting alleen nauwelijks effectief in strijd overgewicht, maar wat werkt wel?

Dat voorlichting zo weinig effectief is als het gaat om gedragsverandering heeft volgens Proietto vooral een biologische oorzaak. Zo wijst de...
29 juli 2015
 • Bescherming
 • In de zorg

Placebomedicijn werkt, zelfs als je weet dat het een placebo is

De onderzoekers van de Colorado Universiteit stelden een arm van enkele proefpersonen bloot aan warmte. De huid verbrandde niet, maar deed na afloop...
28 juli 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg

Hoe kunnen we ouderen minder laten zitten?

De resultaten van het LASA-rapport liegen er niet om. De ouderen in het onderzoek (gemiddeld 72 jaar)  zitten en liggen overdag gemiddeld 10,3 uur....
28 juli 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • Op school

Daling overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen

In de monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is gekeken naar de gezondheid en (over-) gewicht van kinderen in de leeftijd 2, 3, 5, 10 en 14 jaar....
27 juli 2015
 • Bescherming
 • Op het werk

Gezondheidsproblemen bij oudere werknemers vormen risico om werk kwijt te raken

De samenleving vergrijst en van werknemers wordt verwacht dat zij steeds langer doorwerken. Daarom is het belangrijk om te weten welke chronische...
27 juli 2015
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk

Meer sociale cohesie in buurt kan leiden tot minder psychische nood bewoners

De onderzoekers ondervroegen 18.1783 inwoners van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) naar hun woonsituatie en...
27 juli 2015
 • Bescherming
 • In de zorg

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden schatten gezondheidsrisico’s verkeerd in

Er wordt van mensen steeds meer verwacht dat zij zelf keuzes maken over hun gezondheid en zorg. Bij een gezondheidscheck spelen dit soort keuzes ook...
24 juli 2015
 • Bescherming
 • In de zorg

Gezonde leefstijl voorkomt dementie

Wetenschappers van het Erasmus MC volgen al decennia lang 15.000 Rotterdammers. Drie jaar geleden toonden ze aan dat in de jongste groep minder vaak...

Pagina's