31 december 2014
 • In de wijk
 • In de zorg

Programma Meer Veerkracht, Langer Thuis

Is nu nog 16% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 plus, in 2040 is dit ruim een kwart. Ouderdom komt vaak helaas niet zonder gebreken. Mensen...
31 december 2014
 • In de zorg

Zorgverzekeraar De Friesland biedt als eerste regionale zorgverzekering

De zorgverzekering van De Friesland is alleen bestemd voor de inwoners van van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en...
24 december 2014
 • Op school

Gezond gedrag stimuleren op school? Vraag ondersteuning aan!

De mogelijkheden? Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen: Een...
24 december 2014
 • Op school

Lessen in ouderbetrokkenheid

Allochtone scholieren doen minder aan sport en hebben vaker overgewicht. Actie is daarom geboden, vond Forum, en ouders kunnen daar een belangrijke...
23 december 2014
 • Bescherming
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk
 • Op school

Nieuwe definitie gezondheid

In dat concept kun je gezondheid aflezen aan zes dimensies: lichamelijke functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie...
22 december 2014
 • In de wijk
 • In de zorg

Preventieconferentie formuleert Kamervragen

Het verslag van de Preventieconferentie laat een aantal van die antwoorden zien. Weight Watchers pleitte er bijvoorbeeld voor om bevordering van...
22 december 2014
 • In de zorg

e-Health veel gebruikt, maar niet voor communicatie

Dat blijkt uit de e-Health-monitor 2014 van Nictiz en het NIVEL. Tablets en smartphones worden veel gebruikt bij consulten en dossiers worden vaak al...
19 december 2014
 • In de wijk

Gezond hockeyrestaurant Athena

Gratis fruit het hele jaar door, tosti’s met bruin brood, veel verschillende sapjes, door de week geen alcohol voor 18.00 vanwege de junioren en...
16 december 2014
 • In de wijk

Gezond in...: samen met de wijk

Ondertussen zijn er 165 gemeenten aangesloten bij Gezond in…, het landelijke stimuleringsprogramma dat ondersteuning en advies geeft bij de aanpak...
15 december 2014
 • Op het werk

SCP laat samenhang verschillen zien

Deze en andere bevindingen staan beschreven in het ‘derde cluster’ van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014. Het SCP, dat ook een ‘keynote speaker’...

Pagina's