Doe mee!

Contacten en ideeën opdoen

Wilt u genieten van de voordelen die een veelzijdig en ondernemend netwerk biedt? Wilt u uw perspectief verbreden over de grenzen van een sociaal domein, een werkveld of branche heen? Alles is gezondheid... stimuleert ontmoetingen en samenwerkingen tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de politiek. Ontmoetingen tussen mensen die vanuit hun eigen invalshoek werken aan een vitalere samenleving. 

Iedereen, elke organisatie en elk samenwerkingsverband kan een pledgebelofte tekenen en via die belofte activiteiten organiseren die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van Nederland. 

Wat biedt het netwerk?

Wilt u meedenken en doen? 3000 organisaties gingen u voor.

  • Het netwerk versterkt uw relaties
  • Biedt nieuwe perspectieven
  • Een grotere zichtbaarheid
  • Het netwerk opent deuren
  • Biedt toegang tot nieuwe informatie
  • Zorgt voor inspiratie, advies en ondersteuning
  • Onderlinge samwenwerking vergroot de impact.

Zo doet u mee

Wanneer u wilt meedoen bij Alles is gezondheid... tekent u een pledge. Dat is een 'maatschappelijke belofte' waarop u en/of de samenwerkende partijen vastleggen op welke manier u een bijdrage wilt leveren aan een gezonder en vitaler Nederland.

In de pledge omschrijft u zo concreet mogelijk uw bijdrage in termen van: met welk doel gaat u wat doen, met wie, op welke manier en in welke periode. Kies daarvoor maximaal 5 activiteiten die u extra gaat uitvoeren, naast uw reeds bestaande/lopende werkzaamheden. Criteria:

  • Zorg voor samenwerking, liefts met partners buiten uw reguliere werkveld of domein (i.e. integrale benadering).
  • Aandacht voor vernieuwing en innovatie (gebruik gerust de grote kracht van kleine ideeën of denk stapsgewijs). 
  • Mogelijkheid om opgedane kennis/ervaring te delen met rest van het Alles is Gezondheid netwerk (en daarbuiten).


U kunt dit BestandWordbestand downloaden en invullen. Verwoord uw pledge in maximaal 1 A4.

Bekijk voor inspiratie de pledges van organisaties die u voorgingen. U kunt uw belofte met activiteiten mailen naar info@allesisgezondheid.nl. Heeft u vragen? Neem contact op met 085-4853216.

Karen van Ruiten of een accounthouder van Alles is gezondheid... neemt contact met u op om uw pledge te bespreken en u eventueel te helpen deze aan te scherpen of u in contact te brengen met partijen die zich bij u kunnen aansluiten.

Pledges worden een paar keer per jaar publiekelijk ondertekend. Momenten die gepaard gaan met persaandacht, informatie over relevante thema's en ontmoetingen. 

Wilt u zich aansluiten bij de beweging via een pledge of deelname aan een aliantie of regionetwerk? Neem contact op met 085-4853216 of stuur een bericht aan info@allesisgezondheid.nl.