Met de opening van het programmabureau op 1 juli 2014 heeft Alles is gezondheid… een vaste basis gekregen in Amersfoort. Wethouder Fleur Imming verwelkomde het programmabureau in Amersfoort en directeur-generaal Volksgezondheid Paul Huijts van het ministerie van VWS opende het bureau in ‘Het huis voor de gezondheid’. 

Makelen, faciliteren, signaleren, impuls geven en kennisdelen…

De medewerkers van het programmabureau zullen nog meer maatschappelijke organisaties gaan interesseren en enthousiasmeren om via een pledge partner te worden van Alles is gezondheid… Wij willen immers Nederland gezonder en vitaler krijgen en daarvoor is een maatschappelijke beweging nodig die het verschil kan maken.

Het programmabureau voert geen eigen projecten uit, dat is aan de partnerorganisaties. De medewerkers zullen wel helpen verbindingen te leggen tussen organisaties in het onderwijs, de wijk, het werk en in de zorg, zodat goede praktijken breed verspreid worden en de aandacht voor de gezondheid en welzijn van mensen in hun omgeving systematisch vorm krijgt.

Wij willen inspireren en faciliteren, bijvoorbeeld met inhoudelijke themasessies en ontmoetingsmomenten voor partners. Het programmabureau monitort de activiteiten van de partners en brengt hierover jaarlijks een voortgangsverslag over uit.

Vanaf 1 juli 2017 is het programmabureau Alles is gezondheid… via een subsidie ondergebracht bij onderzoeks- en adviesbureau Sardes. Het programma gaat de tweede fase van zijn bestaan in (2017-2021). Daarbij past dat de maatschappelijke beweging die Alles is gezondheid… is, nog meer voor en door het netwerk zelf wordt versterkt. Dit is tevens de reden geweest voor het ministerie van VWS om de uitvoeringsverantwoordelijkheid tot en met 2021 bij Sardes te beleggen. Sardes zet zich vanaf 2014 met twee pledges actief in voor Alles is gezondheid… en is actief met advisering over de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Contact?

U kunt direct contact opnemen met de medewerkers van het programmabureau als u interesse in het programma heeft, of als u vragen of behoefte aan ondersteuning heeft. Ook voor ideeën en suggesties staan de medewerkers open!

Programmabureau Alles is gezondheid…

Bezoekadres: Stationsplein 139, 3818 LE, Amersfoort
Algemeen telefoonnummer: 085-4853216