Het platform bestaat uit ongeveer dertig mensen afkomstig van de partners. Deze mensen vormen de schakel tussen de partijen die een pledge hebben ondertekend en het programma zelf. Zij delen met elkaar de goede voorbeelden, hun netwerk, ervaringen en kennis en doen dat grotendeels met gebruikmaking van de moderne technologie. Daarmee helpen zij om de impact van het programma te vergoten. Het platform komt daarnaast ook ongeveer vier keer per jaar bijeen om de ervaringen te bespreken.
 

Platform Alles is gezondheid...

'Het platform vormt samen met de partners de ruggengraat van het programma Alles is gezondheid...,’ aldus programmaleider Sonja Bleuland. ‘De platformleden zijn onze ogen en oren en de schakel tussen de praktijk, onze partners en het programmabureau. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van netwerk, brede blik en vermogen om verbindingen te leggen.'

Wil je in contact komen met het platform of heb je een goed idee voor het platform, neem dan contact op via e-mail: info@allesisgezondheid.nl