Make the move 3

Make the move 2016 is afgelopen!

De hele maand februari stond in het teken van Make the move! Actieve deelnemers zetten zich in voor de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen op de werkvloer, op school, in de zorg of in de wijk. Zij lieten zien hoe je positieve gezondheid in de praktijk brengt en/of experimenteren met (gedeelten van) dit concept.

Gezondheid als het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Zo definieert onderzoekster Machteld Huber van het nieuwe Institute of Positive Health haar gezondheidsconcept.Gezondheid vanuit een breder perspectief, waarin de zes dimensies van gezondheid meetellen: lichamelijk functioneren, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke kunnen deelnemen, dagelijks functioneren en zingeving.

Meisjes springen op het strand

Werken aan veerkracht en zelfredzaamheid tijdens Make the move

Tijdens Make the move waren er meer dan 20 deelnemers actief om de kracht en eigen regie van mensen vergroten op de werkvloer, binnen de schoolmuren, in de zorg en in de wijk. Met Make the move willen zij ervoor zorgen dat mensen beter uitgerust zijn om levensuitdagingen aan kunnen.

Wat gebeurt er tijdens Make the move?

In de periode van 1 februari tot 1 maart kon je de deelnemers aan Make the move volgen via verschillende (social) media. Met korte berichten en filmpje, foto’s en blogs. K

Win!

Een professionele jury (onder voorzitterschap van) Machteld Huber, Erik Gerritsen en Mieke Reynen hebben meegekeken. Zij hebben gelet op de opgedane ervaringen: wat was het effect op de ervaren gezondheid van mensen? Wat was het leereffect in de organisatie? Is de opgedane ervaring en/of de activiteit opschaalbaar naar andere organisaties. Op 4 maart bepaalt de jury 3 finalisten. Op 9 maart wordt van deze 3 genomineerden tijdens de Alles is gezondheid…conferentie in Corpus de winnaar bekend gemaakt, nadat zij nog eenmaal ten overstaan van het publiek een pitch hebben kunnen doen. Het publieks stemt uiteindelijk mee wie de winnaar is van Make the move 2016!

Social marktplaats

Wil je jouw stem ook uitbrengen? Stem op Social marktplaats.