Tendens groeiende gezondheidsverschillen keren

Blogbericht

Rinda den besten

Rinda den Besten

  • In de wijk

Tendens groeiende gezondheidsverschillen keren

15 oktober 2015

“De verschillen in gezondheid per postcodegebied en tussen hoger en lager opgeleiden zijn vaak groot. En als we niets doen, dan nemen ze nog verder toe. Alleen door samen te werken met gemeenten en het probleem per wijk aan te pakken, is een duurzame verandering mogelijk en kunnen we deze tendens keren."

"Uit onderzoek blijkt dat mensen in achterstandswijken gemiddeld zeven jaar korter leven en ze gemiddeld 19 levensjaren doorbrengen in minder goede gezondheid. Dat zijn forse aantallen en dat kan en moet anders. De gevolgen van een slechte gezondheid blijven helaas niet beperkt tot een verminderde kwaliteit van leven en een groter beslag op de gezondheidzorg. Een slechte gezondheid heeft namelijk ook weer invloed op opleiding, werk en participatie. En andersom leidt  minder opleiding, minder werk en een lagere participatie weer tot een slechtere gezondheid.  

Veel gezondheidsprogramma’s richten zich op een gezond gewicht of op meer beweging. Maar als je als bijstandsmoeder van twee kinderen moet rondkomen van een minimumloon, of tot over je oren in de schulden zit, dan hebben gezondheid en bewegen niet je hoogste prioriteit. Laat staan dat je daar geld en tijd voor hebt. Daarom moet het gaan om de echte problemen, die moeten worden aangepakt en dan komt de weg naar gezondheid vrij.   

Juist gemeenten die met lokale partijen samenwerken, kunnen deze problemen gericht en duurzaam aanpakken. Niet over de hoofden van mensen heen, maar met deze mensen samen. Veel gemeenten zijn al aan de slag gegaan met de aanpak van gezondheidsachterstanden. Bij deze aanpak wordt nog te weinig ingezet op meerdere domeinen waardoor een brede samenhangende aanpak  moeilijk van de grond komt. Door in te zetten op vijf sporen: een gezonde leefstijl, gezonde fysieke en sociale omgeving, goede en toegankelijke zorg en participatie, willen we hier met Gezond in…  verandering in brengen. Zo hebben we in Leiden de wijkverpleging gekoppeld aan mensen die werk zoeken of een uitkering hebben. Niet alleen wordt deze groep gesignaleerd, maar ook wordt gekeken hoe ze weer aan werk kunnen komen.

Gezond in... is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie (NPP) ‘Alles is gezondheid...’. Het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen is hierin een van de hoofdprioriteiten. Samen met gemeenten en met de partners van Alles is Gezondheid... kunnen we de tendens keren.”

Rinda den Besten is ambassadeur van Gezond in...

Onderwerpen: