Konijnenkeutels in de behandelkamer

Blogbericht

Augie Visser

Augie Vissers

  • Bescherming
  • In de wijk
  • In de zorg
  • Op het werk

Konijnenkeutels in de behandelkamer

03 maart 2016

Ik ken burn-out coaches die al meer dan 1.500 mensen succesvol hebben begeleid naar herstel. Hun werkruimte is geen steriele, witte omgeving, maar een duingebied met bloeiende meidoorns, konijnenkeutels en zingende boomleeuweriken. Deze coaches zijn niet allemaal BIG-geregistreerd, maar is dat erg? Is gezondheid en herstel alleen het domein van de medische wereld?

Mag je als gezondheidsprofessional alleen maar verwijzen naar een BIG-geregistreerde  aanbieder? Of mag je iemand met depressieve klachten ook verwijzen naar bijvoorbeeld een hardloopgroep? Deze vraag rees onlangs tijdens een presentatie die ik over de Beter in het Groen-zoeker gaf op de mini-conferentie ‘Verwijzen naar groen; een serieus recept’

Voorzichtig overtuigd

Al meer dan een decennium lang roepen natuurorganisaties ‘natuur is gezond’. Sinds een paar jaar begint deze overtuiging zich ook steeds meer te nestelen in de hoofden van gezondheidsprofessionals. Nog wel met enige voorzichtigheid, want ondanks tientallen internationale studies die een positief verband aantoonden tussen natuur en gezondheid, blijft er vanuit de medische sector behoefte aan meer wetenschappelijk onderzoek. Het liefst dubbelblind, met controlegroep en bij voorkeur longitudinaal (met follow-up). Het vierjarig onderzoeksprogramma Groene Gezonde Ziekenhuizen werkt aan dit ‘harde’ bewijs en onderzoekt onder andere de effecten van een Chemotuin, een Kijktuin voor dialysepatiënten en Biowalking voor diabetespatiënten.

Moestuin als medicijn

Bij gezondheidsklachten alleen maar mogen doorverwijzen naar een BIG-geregistreerde vind ik een verouderde aanname. Dit past niet meer bij de steeds verder oprukkende focusverschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Een cliënt van een van de burn-out coaches verwoordde het treffend: “Door de wandelingen en het praten is er van alles met mij gebeurd. Mijn zelfvertrouwen groeide, mijn conditie verbeterde en ik kreeg weer zin om dingen te ondernemen. Dit alles zonder het gevoel te hebben dat ik in therapie was.”

En mogelijk is een alleenstaande 70-plusser met slapeloosheid meer gebaat bij een dagelijks bezoek aan de buurtmoestuin dan bij een wekelijks bezoek aan de huisarts en een recept voor slaappillen. Wanneer activiteit in de natuur eraan bijdraagt dat iemand met gemak en plezier de beweegnorm haalt, zonder dit te ervaren als een “moetje”, dan is het toch een gemiste kans als je dit  als gezondheidsprofessional niet meeneemt in het vinden van passend aanbod voor jouw cliënt? Of de begeleider dan ook een erkende gezondheidsprofessional is, vind ik bij succesvol herstel en preventie minder relevant. Daarnaast zijn er ook veel BIG-geregistreerden die letterlijk de stap naar buiten maken, waardoor de kloof ook kleiner wordt.

BihG en/of BIG?

Voor iedereen die moeite heeft om aan de dagelijkse dosis natuur te komen, neemt het begeleid aanbod in het groen gelukkig toe. Er is voor elke doelgroep iets te vinden, van zwangerschapsgym en kindertherapie in het stadspark tot aan burn-out begeleiding voor 30-plussers en Gezond Natuur Wandelen voor de zilvergrijze populatie. Met Beter in het Groen (BihG) maken wij het gezonde beweeg- en herstelaanbod in het groen beter vindbaar. Aanbod van zowel BIG-geregistreerden (huisartsen, psychologen, fysio- en oefentherapeuten) als niet-BIG-geregistreerden. Voor zowel de consument, als gezondheids- en welzijnsprofessionals die gezondheid voor de cliënt op een positieve manier willen stimuleren.

Zorg van en voor iedereen

Gezondheid en herstel ligt niet alleen bij de consument of bij de zorgprofessional. Ook het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid pleit ervoor dat gezondheid en preventie breder worden getrokken, onder andere door maatschappelijke organisaties een grotere rol in te laten nemen. Het is zaak om de dialoog aan te gaan, wisselwerking te creëren en oude conventies over zorg en welzijn soms los te laten. Gezondheid, herstel en preventie zijn niet langer meer voorbehouden aan de medische wereld, maar verdienen ieders aandacht. Met of zonder konijnenkeutels.

Augie Vissers
Initiatiefnemer Beter in het Groen en projectleider bij MediQuest