Carl Verheijen

Carl Verheijen - 01 juni 2015

 • In de wijk
 • In de zorg

Het sociale domein, oplossing of oorzaak?

Een gezondere en meer vitale bevolking: ik geloof zeker dat zo’n uitkomst in het verschiet ligt als we met z’n allen aan preventie gaan werken. Maar er is dan wel een aantal zaken waar we aan moeten denken.

Lees meer

Carl Verheijen

Carl Verheijen - 31 oktober 2014

 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op het werk
 • Op school

Prikkels voor een gezondere bevolking

Hoe kunnen we preventie zodanig gaan organiseren dat het op termijn een gezondere en meer vitale bevolking oplevert? Als je eenmaal onderzoek hebt gedaan naar de gezondheid van de bevolking, is dát de essentiële tweede vraag. En hoewel het zeker makkelijker gezegd dan gedaan is, hebben we wel degelijk antwoorden op die vraag.

Lees meer

Carl Verheijen

Carl Verheijen - 31 juli 2014

 • In de wijk
 • In de zorg
 • Bescherming

Om wie gaat het eigenlijk?

Zinnige en zuinige zorg: dat is het idee achter de drie grote decentralisaties die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet met zich meebrengen.

Lees meer

Carl Verheijen

Carl Verheijen - 28 april 2014

 • Op het werk
 • In de wijk
 • In de zorg
 • Op school
 • Bescherming

Van ziekte naar gezondheid en gedrag

Waar gaat het om als we echt met gezondheid aan de slag willen? Hoe maak je als zorgverlener verbindingen met gemeente en burgers? Met die vragen was een delegatie van het ministerie van VWS naar ons gezondheidscentrum De Nije Veste in Nijkerk gekomen.

Lees meer