Trimbos-instituut

Ontwikkeling, evaluatie en implementatie e-mental health

We zetten ons in voor de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van e-mental health (in de brede zin, inclusief m-health en serious gaming), in de nulde, eerste en tweede lijn, maar ook in andere domeinen, zoals school, werk en zorg. We onderzoeken barrières die de implementatie in de weg staan en ontwikkelen tools om professionals te ondersteunen bij het effectief inzetten van e-health. Innovatie in technologie en bereikstrategieën, en het perspectief van burger, cliënt en patiënt staan hierbij centraal. Als voorbeeld noemen we het Online Hulpstempel, dat online interventies beoordeelt op verschillende aspecten.